W dniu 09.09.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Magdalena Płachcińska

 

Lokalny Punkt Konsultacyjny

Regionalna Izba Gospodarcza

ul.1-go Sierpnia 26 c

37-450 Stalowa Wola

 

tel. 15 813 84 33 lub 15 844 03 57

www.rig-stw.pl