Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” od 29.09.2014 r. wznawia nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków 700 000,00 PLN. Nabór potrwa do wyczerpania środków na udzielanie pożyczek.