Aktualności

This page as PDF

2014-09-17 – Unieważnienie zapytania ofertowego 5/2014/IOB – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób


narodowa_strategia_spojnosci_bwRegionalna Izba Gospodarcza unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób realizowanej w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu ” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu ze względu na mało sprecyzowane wymagania dotyczące menu będącego przedmiotem zamówienia oraz nie otrzymania od wszystkich Wykonawców złożonych ofert wyjaśnień dotyczących ilości sztuk i gramaturę do każdej pozycji dań przypadających na osobą.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA