narodowa_strategia_spojnosci_bw

ZAPROSZENIE

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy”

 

Termin spotkania: 26-09-2014 r

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

Celem spotkania będzie przekazywanie wiedzy nowopowstałym przedsiębiorcom przez mentorów, uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz przedstawić problemy bieżącej działalności.

W załączeniu program spotkania.

Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57. lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl do dnia 25.09.2014 r.

Spotkanie organizowane jest w ramach usługi mentoringu zewnętrznego w związku z realizacją projektu– „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


Program spotkania

Serdecznie zapraszamy!