narodowa_strategia_spojnosci_bw

ZAPROSZENIE

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie„. Spotkanie organizowane jest dla dzieci.

 

Termin spotkania: 26-09-2014 r, godz. 09.00-12.00

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

 

W załączeniu program spotkania.

Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57. lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl

 

Spotkanie organizowane jest w ramach usługi mentoringu zewnętrznego w związku z realizacją projektu – „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Program spotkania

Serdecznie zapraszamy!