narodowa_strategia_spojnosci_bw

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Informujemy, iż wpłynęły 2 oferty, przy czym 1 nie spełniała wszystkich wymogów.