narodowa_strategia_spojnosci

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „8 szt. krzeseł do poczekalni dla klientów RIG; 8 szt. stołów do sali szkoleniowej” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

 

W dniu 26-04-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „8 szt. krzeseł do poczekalni dla klientów RIG; 8 szt. stołów do sali szkoleniowej”