Aktualności

This page as PDF

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 18-04-2012r „Zakup programu do archiwizacji ArchiveIT”


narodowa_strategia_spojnosci


Informujemy, iż zapytanie ofertowe z dnia 18-04-2012r. na zakup i dostawę Programu do archiwizacji ArchiveIT nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA