narodowa_strategia_spojnosci

Informujemy, iż zapytanie ofertowe z dnia 18-04-2012r. na zakup i dostawę Programu do archiwizacji ArchiveIT nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.