narodowa_strategia_spojnosci

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Szaf metalowych” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

 

W dniu 13-04-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „Szaf Metalowych”.