rozwoj_polski_wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 18.05.2012 r. – system identyfikacji wizualnej Klastra

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:

– opracowanie i wykonanie systemu identyfikacji wizualnej klastra i materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

 

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – system identyfikacji wizualnej Klastra
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 i załącznik nr 2
  3. Zasady promocji projektów w ramach PO RPW