aaa

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r.dotyczącegousługi opracowania i wdrożenia, pozycjonowania i utrzymania dwujęzycznego portalu informacyjno – komunikacyjnego web 2.0 w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów.

 

 

W zapytaniu ofertowym nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r. brakowało 8 strony.

Za wynikłe problemy przepraszamy.

Prawidłowe zapytanie nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r. – do pobrania