Aktualności

This page as PDF

Przedłużenie terminu składania ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszenia w prasie regionalnej


bgk

Regionalna Izba Gospodarcza

Informuje, iż termin składania ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszeń w prasie w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, zostaje przedłużony do dnia 06.02.2013 roku. Analiza złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2013 roku, natomiast 07.02.2013 nastąpi wybór i ogłoszenie zwycięzcy postępowania ofertowego.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA