bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Stalowa Wola 07-02-2013r

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie, złożonych do dnia 06-02-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

W dniu 07-02-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 1230, 00 PLN