bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w prasie (zasięg terytorialny województwo podkarpackie oraz województwo lubelskie) ogłoszone w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.