aa11

Stalowa Wola 22-01-2013r

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 21-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

 

W dniu 22-01-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę dostarczenia materiałów biurowych. Została wybrana oferta opiewająca na kwotę 987,69 zł brutto.