logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

 Ponownie zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:

– usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

 Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – seminarium

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 i załącznik nr 2

ZZasady promocji projektów w ramach PO RPW