logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów, Biuro Klastra pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie ofert na:

usługę organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych ofertach.