Aktualności

This page as PDF

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. – publikacje prasowe


logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r.dotyczącego usługi polegającej na zamieszczeniu 2 publikacji prasowych w prasie branżowej spawalniczejw ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów.W zapytaniu ofertowym nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. brakowało 2 strony.

Za wynikłe problemy przepraszamy.

Prawidłowe zapytanie nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. – do pobrania

Formularz ofertowy – do pobrania


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA