logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Z powodu braku zapisu dotyczącego miejsca organizacji seminarium informacyjno – konsultacyjnego, Regionalna Izba Gospodarcza postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe nr 13/2012 z dnia 19.06.2012 r. dotyczącego usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.