kapital_ludzki_WUP

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stalowa Wola 16.07.2013 r.

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszeń prasowych w prasie codziennej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie) złożonych do dnia 16-07-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

W dniu 16-07-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na zamieszczeniu ogłoszeń prasowych w prasie codziennej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie).