bgk

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt zakłada przeszkolenie i udzielenie pożyczek dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. Więcej informacji – w zakładce „Fundusz Pożyczkowy – Działanie 6.2 POKL”.