Szanowni Państwo,

 

 

     Informujemy iż w zapytaniu ofertowym 2/BGK II/PG/2015 dotyczącego  usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją  w radiowej rozgłośni  regionalnej  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wystąpiły następujące zmiany:

 

Było:

2. Emisja reklamy:

c) emisja: 1 edycja – miesiąc marzec, jedna emisja dziennie/przez 2 dni (poniedziałek-czwartek), – razem  2 emisje.

Jest:

c) emisja: 1 edycja – miesiąc marzec, 2 emisje dziennie/przez 5 dni (poniedziałek-piątek), – razem  10 emisji.

 

Zmianie uległa ilość  oraz dni emisji.