zo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dot. oferty na zapytanie ofertowe nr 3/BGK II/PG/2015 z dnia 02.03.2015 r. dotyczącego usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Regionalna Izba Gospodarcza postanawia unieważnić zapytanie ofertowe nr 3/BGK II/PG/2015 z dnia 02.03.2015 r. dotyczące przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.