Aktualności

This page as PDF

2014-12-16 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2014/IOB z dnia 05.012.2014r – dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej /cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG


narodowa_strategia_spojnosci_bw

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty, z czego została wybrana najkorzystniejsza.

 


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA