zo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza postanawia unieważnić zapytanie ofertowe nr 2/BGK II/PG/2015 z dnia 24.02.2015 r. dotyczące usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie i województwo lubelskie) w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.