Informacja Funduszu Pożyczkowego- Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, iż w dniu 13.11.2020 r. kwota złożonych wniosków na Pożyczkę Płynnościową przekroczyła wysokość zakontraktowanych środków dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.

 

W związku z powyższym wszystkie wnioski złożone po w/w terminie zostaną zarejestrowane na liście rezerwowej, a ich rozpatrzenie uzależnione będzie od uwolnienia się środków.