Aktualności

This page as PDF

2020-07-27 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2020/RIG z dnia 10.07.2020r.

27.07.2020

Tytuł: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2020/RIG z dnia 10.07.2020r.  – dotyczące zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych przez RIG projektów


logo

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zakupu i dostawy serwera złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/2020/RIG z dnia 10.07.2020 r. na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych i współfinansowanych projektów:

- „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” oraz projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy,

- „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego Instrument Finansowy  Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe,

- „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka””
w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

- Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania  Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

 

Informujemy, iż wpłynęło 3 oferty, z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta."Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA