Regionalna Izba Gospodarcza 31.12.2020r. zakończyła realizację projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”.

W ramach realizacji projektu w okresie monitorowania „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia do 31.12.2020r. udzielono 33 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 1 391 000,00zł.