Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

zaprasza na szkolenia i egzaminy prowadzone przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.

w Warszawie, akredytowaną firmę w Polsce przez Association of Project Management Group Ltd.

w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu:

 

„Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 165 dorosłych osób pracujących i zamieszkujących województwo podkarpackie w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

 

SZKOLENIE PRINCE2 FOUNDATION

 

SZKOLENIE PRINCE2 PRACTITIONER

 

Adresatami projektu są osoby, które:

§ ukończyły 18 lat,

§ posiadają co najmniej średnie wykształcenie,

§ są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,

§ nie prowadzą działalności gospodarczej,

§ zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,

§ deklarują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poza godzinami pracy,

§ nie są delegowane na szkolenia przez pracodawcę,

§ wyrażają wolę uczestnictwa w projekcie,

§ deklarują chęć wniesienia częściowej opłaty za szkolenie,

§ pracują lub zamierzają podjąć pracę w środowisku projektowym (przy realizacji, tworzeniu

lub ocenie projektów).

 

Szkolenia skierowane są do wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz specjalistów w organizacjach ,

w których realizowane są projekty oraz osób, które pełnią obecnie określone role w zespołach zarządzających projektami lub w przyszłości zamierzają takie role pełnić.

 

Koszt uczestnictwa jedynie 10% wkładu własnego:

§ szkolenie PRINCE2 Foundation: 296,89 PLN,

§ szkolenie PRINCE2 Pratitioner: 255,00 PLN.

 

Zakres tematyczny:

§ planowanie jakości w projektach,

§ ocena projektu w kontekście uzasadnienia biznesowego,

§ zarządzanie ryzykiem w projektach,

§ planowanie w projektach,

§ zarządzanie zmianą w projektach,

§ zarządzanie konfiguracją w projektach,

§ zasady sterowania w projektach.

 

Szkolenia i egzamin przeprowadzi akredytowana firma w Polsce przez Association of Project Management Group Ltd. W Wielkiej Brytanii.

 

Projekt przewiduje

§ 32 godziny szkolenia +1 godzinę egzaminu dla PRINCE 2 Foundation,

§ 16 godzin szkolenia + 5 godzin egzaminu dla PRINCE 2 Practitioner,

§ materiały szkoleniowe,

§ catering,

§ zaświadczenie APMG Ltd. Potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności,

§ po zdanym egzaminie certyfikat

 

Termin i miejsce szkoleń:

Szkolenia prowadzone będą w soboty i niedziele w miastach powiatowych na terenie województwa podkarpackiego, w których zrekrutowana zostanie wymagana ilość uczestników.

 

Szkolenia PRINCE2 Foundation:

§ maj 2011- Przemyśl

§ czerwiec 2011- Stalowa Wola

§ lipiec 2011- Rzeszów

§ sierpień 2011- Krosno

§ wrzesień 2011- Mielec

§ październik 2011- Sanok

§ listopad 2011- Rzeszów

§ grudzień 2011- Stalowa Wola

§ styczeń 2012- Przemyśl

§ luty 2012- Rzeszów

Szkolenia PRINCE2 Practitioner:

§ marzec 2012- Przemyśl

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie www.prince2-rigprzemysl.pl :

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu,

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, od pon. do pt., w godz. od 8.00 do 16.00,

tel. 16 678 90 15,

e-mail: biuroprince2@rig-przemysl.pl

Osoby do kontaktu: Piotr Gębalik, Ewa Koperska.

 

www.prince2-rigprzemysl.pl