Informujemy, iż z dniem 23.05.2011 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Usługa pilotażowa doradztwo – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”, w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1 POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

 

Projekt skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności do mikroprzedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego.

 

Celem projektu jest realizacja specjalistycznych usług doradczych dla co najmniej 30 przedsiębiorców.

 

Projekt jest dofinansowany aż w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, co oznacza, że zaledwie 5% odpłatności za usługi doradcze leżeć będzie po stronie przedsiębiorców.

 

Okres realizacji projektu: od 23.05.2011 r. do 22.11.2011 r.

 

Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać bezpłatnie w Punktach Konsultacyjnych KSU w woj. podkarpackim oraz na stronie www.parr.pl/asysta .