narodowa_strategia_spojnosci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013

 

Regionalna Izba Gospodarcza

zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie do Regionalnej Izby Gospodarczej materiałów biurowych wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem)

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – opis zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy