rozwoj_polski_wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:

– opracowanie dokumentów operacyjnych klastra w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – dokumenty operacyjne klastra

Formularz ofertowy – załącznik nr 1