bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Stalowa Wola 24-10-2013r

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zaprojektowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi złożonych do dnia 23-10-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

W dniu 23-10-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na zaprojektowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi. Wygrała oferta opiewająca na najniższą kwotę.