program_regionalny

Regionalna Izba Informuje, że w dniu tj. 27 czerwca 2011r. o godz 11zakończone zostało postępowanie dot. składania ofert związanych z zakupem materiałów biurowych w związku z realizacją przez RIG projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości „, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W wyniku zakończenia postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród złożonych.