program_regionalny

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 zakończone zostało postępowanie dot. składania ofert związanych z zakupem zestawu do monitorowania obiektu RIG o powierzchni ok. 670 m 2 w związku z realizacją przez RIG projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

W wyniku zakończenia postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród złożonych.