kapital_ludzki_WUP

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2.