bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Stalowa Wola 18-04-2013r

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na, dostarczeniu materiałów biurowych złożonych do dnia 17-04-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

W dniu 18-04-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na dostarczeniu materiałów biurowych . Wybrano najkorzystniejszą ofertę.