kapital_ludzki_WUPk

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie ofert na :

usługę – przeprowadzenie szkolenia i doradztwa w ramach projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu  ofert została wybrana najkorzystniejsza, o wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych ofertach.