narodowa_strategia_spojnosci_bw


ZAPROSZENIE

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji promującej usługi RIG

Termin spotkania: 29-09-2014 r

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

 

Celem spotkania jest:

  • prezentacja oraz promocja zakresu usług Regionalnej Izby Gospodarczej oraz rosnącego potencjału Instytucji,
  • przybliżenie działania i funkcjonowania Instytucji Regionalnej Izby Gospodarczej, rozpropagowania usług świadczonych przez RIG, zwiększenie zainteresowania naszą ofertą na rzecz biznesu,
  • nawiązanie wartościowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami podmiotów gospodarczych, instytucjami około biznesowymi biorącymi udział w spotkaniu,
  • zaprezentowanie współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą a jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami.

 W załączeniu program spotkania.

Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57.
lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl do dnia 24.09.2014 r. Liczba miejsc ograniczona.

 Spotkanie organizowane jest w związku z realizacją projektu– „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa
„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 

Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania