Regionalna Izba Gospodarcza, informuje iż w zapytaniu ofertowym nr 2/2015/ RPOWP II ogłoszonym w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wystąpił błąd.  Dotyczy pozycji 1. Toner do kserokopiarki Konica Minolta

 

Było : Toner do kserokopiarki Konica Minolta bizhub C454e – oryginał ( urządzenie czarno – białe)

Powinno być:  Toner do kserokopiarki Konica Minolta bizhub 454e – oryginał ( urządzenie czarno – białe)

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.