ZAPROSZENIE

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie”.

Spotkanie organizowane jest dla dzieci i młodzieży.

Termin spotkania: 07-11-2014 r

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

W załączeniu program spotkania (pobierz).

Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57. lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl

Spotkanie organizowane jest w ramach usługi mentoringu zewnętrznego w związku z realizacją projektu – „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Serdecznie zapraszamy!