2016-04-19 Sprostowanie materiały eksploatacyjne

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalna Izba Gospodarcza, informuje, iż w zapytaniu o cenę z dnia 11.04.2016 dotyczącym dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu w okresie monitorowania „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie…

zobacz więcej