Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/6.2 POKL/2016 z dnia 11.04.2016r – dotyczące dostawy materiałów biurowych


logo

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia materiałów biurowych w ramach projektu w okresie monitorowania „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta ( rozstrzygnięcie ofert w załączniku).