2015-05-20 Sprostowanie 2/2015/ RPOWP II

Regionalna Izba Gospodarcza, informuje iż w zapytaniu ofertowym nr 2/2015/ RPOWP II ogłoszonym w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A…

zobacz więcej

2015-05-19 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi dostawy materiałów biurowych

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii…

zobacz więcej

2015-05-19 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II -nr 2/2015/RPOWP II

Stalowa Wola 19.05.2015 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,…

zobacz więcej

2015-04-01 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego – dostawa materiałów biurowych RPO WP II -nr 1/2015/RPOWP II

Stalowa Wola 01.04.2015 r. Regionalna Izba Gospodarcza, informuje iż w zapytaniu ofertowym nr 1/2015/ RPOWP II ogłoszonym w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej

2015-03-30 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II -nr 1/2015/RPOWP II

Stalowa Wola 30.03.2015 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,…

zobacz więcej

2015-03-25 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2015/RPOWP I z dnia 17.03.2015 r – dotyczące dostawy materiałów biurowych

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia materiałów biurowych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszyInformujemy, iż  wpłynęły 4 oferty, z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta.

zobacz więcej

2015-03-20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/BGK II/PG/2015 z dnia 11.03.2015r – ogłoszenie w prasie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Regionalna Izba GospodarczaRozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegajążcej ns przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno- informacyjnych wraz z projektami graficznymi złożonych do dnia 19-03-2015r. do godz. 12:00  w…

zobacz więcej

2015-03-17 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi dostawy materiałów biurowych

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia: dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii…

zobacz więcej