Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2016/RPOWP II z dnia 18.04.2016r – dotyczące dostawy 2 zestawów komputerowych


wojewodztwo podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące dostawy 2 zestawów komputerowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta ( rozstrzygnięcie ofert w załączniku).