Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa 2 zestawów komputerowych RPO WP II    -nr 2/2016/RPOWP II

logo20150317

Stalowa Wola 18.04.2016 r.

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu 2 zestawów komputerowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2. Do pobrania.