Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  dostawy materiałów biurowych


logo

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu w okresie monitorowania „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.