logo

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalna Izba Gospodarcza, informuje, iż w zapytaniu o cenę z dnia 11.04.2016 dotyczącym dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu w okresie monitorowania „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia .
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  wystąpiła pomyłka w pozycji 1: Toner do drukarki HP LaserJet P 1102:

Jest:

Toner do drukarki HP LaserJet P 1102 oryginał

Powinno być:

Toner do drukarki HP LaserJet P 1102

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.