Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2016/RPOWP I z dnia 18.04.2016r – dotyczące dostawy 2 zestawów komputerowych

wojewodztwo podkarpackie

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące dostawy 2 zestawów komputerowych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

Informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Rozstrzygnięcie porównania ofert w załączniku.