Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016/RIG z dnia 10.05.2016r – dotyczące dostawy środków czystości

 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia środków czystości dla Regionalnej Izby Gospodarczej na potrzeby realizowanych projektów.

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty ,z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta

( rozstrzygnięcie ofert w załączniku).